VCA CERTIFICERING

Tegenwoordig wordt van veel bedrijven verwacht dat zij een VCA certificering hebben. VCA, oftewel VGM Checklist Aannemers, wordt veel toegepast in de bouwsector. Van zowel aannemers als onderaannemers wordt verlangd dat zij in het bezit zijn van een VCA bedrijfscertificering. Hiermee tonen zij aan dat zij hun werk veilig hebben ingericht. Veilig in bedrijf verzorgt de volledige opzet van het VCA-systeem en de voorbereiding op de VCA certificering van uw bedrijf. Wilt u meer weten over hoe Veilig in bedrijf u kan helpen bij het behalen van uw VCA bedrijfscertificering? 

WAT IS VCA?

Vraagt u zich af: VCA, wat is dat? VCA is een veiligheidschecklist met 11 hoofdstukken / modules, die over de aspecten Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) een aantal vragen stelt. Deze vragen kunnen met ja of nee worden beantwoord. Veilig in Werk is individueel in te schakelen voor elk onderdeel binnen VCA. Deze veiligheidschecklist kan verwerkt worden in een VGM beheersysteem, ook wel VCA-systeem genoemd, die u in uw organisatie implementeert. Wanneer u alle benodigde vragen met ja kan beantwoorden, kunt u uw VGM beheersysteem laten certificeren volgens VCA. Er zijn 3 niveaus van certificering. VCA 1 ster voor bedrijven die geen onderaannemers inhuren, VCA 2 ster voor aannemers die wel onderaannemers inhuren en VCA Petrochemie die gericht is op de petrochemie-sector.

VCA CERTIFICAAT BEDRIJF

Maar, wat is een VCA certificaat? Wanneer u uw organisatie laat certificeren volgens VCA, zal een certificerende instantie uw VCA-systeem beoordelen. Deze beoordeling bestaat uit een 1e fase, waarbij de documentatie wordt bekeken en uit een 2e fase, waarbij de implementatie wordt bekeken. Het bezoeken van 1 of meerdere actieve projecten is hier onderdeel van. Wanneer de certificerende instantie uw VGM beheersysteem positief beoordeelt, ontvangt u een VCA certificaat voor uw bedrijf. Hiermee toont u aan dat u aan de veiligheidschecklist (VCA) voldoet.

WAAROM VCA?

VCA is een praktische vertaling van de Arbowet. Het geeft aan wat u moet doen om een veilige werkplek te creëren. Want een veilige werkplek voorkomt ongevallen en ziekteverzuim. Zo zijn de RI&E, een bhv-plan en Arbovoorlichting (toolboxmeeting) ook wettelijke verplichtingen. Met een VCA-systeem geeft u dus invulling aan de Arbowet en voorkomt u uitval van uw medewerkers.

TERUG