Wat houdt een PSA meting in?

PSA staat voor Psychosociale arbeidsbelasting. Een PSA meting geeft inzicht in de mate waarin medewerkers o.a. agressie, werkstress, seksuele intimidatie en pesten binnen de organisatie ervaren. Ook een hoge werkdruk kan een bron van stress vormen. Werkstress kan leiden tot een verminderde prestatie van medewerkers en zorgt voor ongeveer één derde van het verzuim in Nederland. De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen en kan dir doormiddel van een PSA meting onderzoeken.

PSA is een aandachtspunt in de ARBO RI&E, de PSA meting is een verdieping die uitgevoerd wordt als er risico’s zijn op het gebied van PSA. Bijvoorbeeld ten gevolge van de aard van het werk, de cultuur binnen het bedrijf of de omstandigheden waaronder het werk moet worden uitgevoerd.

Voor wie is een PSA meting?

Een PSA meting is bedoeld voor organisaties die, op grond van de ARBO RI&E, inzicht willen verkrijgen in de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers. De wijze van omgang tussen collega’s en cliënten kan grote invloed hebben op hoe iemand zich voelt. Dit kan ingrijpende fysieke en geestelijke gevolgen hebben wat invloed heeft op de werkzaamheden van de medewerkers.

Vanaf 2016 is PSA een speerpunt van Inspectie SZW. Hierbij zullen zij controleren in hoeverre werkgevers aandacht besteden aan het welzijn van medewerkers. Wanneer een PSA meting ontbreekt kan dit leiden tot boetes.

Hoe kan Veilig in Werk u hierbij helpen?

Veilig in Werk kan een onafhankelijke PSA meting voor u uitvoeren. Hierbij verzorgen wij het gehele traject inclusief het uitzetten van geanonimiseerde vragenlijsten, verwerken van de resultaten en opstellen van een PSA rapportage. Aansluitend op de PSA meting kunnen onze adviseurs ondersteunen bij het implementeren van verbetermaatregelen, zodat het het werkklimaat verbeterd en de belasting van medewerkers wordt verminderd.

TERUG